Horiba LAQUAtwin

Horiba LAQUAtwin linija  uređaja je kompaktna linija proizvoda namjenjena kontroli kvalitete hranjiva u biljkama ili za kontrolu kvalitete vode. Laboratorij u vašim rukama.

Kontrola hranjiva ključna je za zdravi rast biljke. Pravilna količina makro i mikronutrijenata vrlo je bitna za uspješan rast. Prevelika količina istih, može biti također štetna kao i  manjak. Nepravilna prihrana biljaka utječe na rast biljaka, te može dovesti do zagađenja podzemnih ili površinskih voda. Zbog toga je kontrola prihrane i postizanje ispravnog balansa glavni razlog zašto je kontrola prihrane vrlo važna.

LAQUAtwin Economy meter kit od 7 instrumenata

Komplet od 7 instrumenata u praktičnom koferu za nošenje.LAQUAtwin PH-22LAQUAtwin EC-22LAQUAtwin SALT-11LAQUAtwin NA-11LAQUAtwin K-11LAQUAtwin NO3-11 LAQUAtwin ​CA-11 U kompletu dolaze i upute za korištenje i otopine za kalibriranje.

Na upit