Fotometri

Hanna Checker Kolorimetri

Jednostavniji za korištenje i precizniji nego setovi za kemijsko testiranje.

Mjeri isključivo jedan parametar.

Malenih dimenzija, prikladan za rad na terenu.

14 proizvoda

14 proizvoda