Horiba LAQUAtwin

Horiba LAQUAtwin linija uređaja je kompaktna linija proizvoda namjenjena kontroli kvalitete hranjiva u biljkama ili za kontrolu kvalitete vode. Laboratorij u vašim rukama.

Kontrola hranjiva ključna je za zdravi rast biljke. Pravilna količina makro i mikronutrijenata vrlo je bitna za uspješan rast. Prevelika količina istih, može biti također štetna kao i manjak. Nepravilna prihrana biljaka utječe na rast biljaka, te može dovesti do zagađenja podzemnih ili površinskih voda. Zbog toga je kontrola prihrane i postizanje ispravnog balansa glavni razlog zašto je kontrola prihrane vrlo važna.

12 proizvoda

Horiba LAQUAtwin

Horiba LAQUAtwin linija uređaja je kompaktna linija proizvoda namjenjena kontroli kvalitete hranjiva u biljkama ili za kontrolu kvalitete vode. Laboratorij u vašim rukama.

Kontrola hranjiva ključna je za zdravi rast biljke. Pravilna količina makro i mikronutrijenata vrlo je bitna za uspješan rast. Prevelika količina istih, može biti također štetna kao i manjak. Nepravilna prihrana biljaka utječe na rast biljaka, te može dovesti do zagađenja podzemnih ili površinskih voda. Zbog toga je kontrola prihrane i postizanje ispravnog balansa glavni razlog zašto je kontrola prihrane vrlo važna.

KATEGORIJA

12 proizvoda