Vlagomjeri za biomasu

Vrlo precizni instrumenti za brzo određivanje sadržaja vode u kori, blanjevini, piljevini, peletima i sl. Pogodan je za primjenu u pripremi goriva za energane koje koriste bio masu i sl.

Da biste izbjegli vrlo skupe pogreške zbog pogrešne razine vlage, morate provjeriti vlažnost materijala u procesu proizvodnje i obrade kako bi vam pružila priliku poduzeti odgovarajuće mjere na vrijeme.

Možete mjeriti vlagu kore, drvenih peleta, drvene strugotine i piljevine i sl.

Vlagomjeri za biomasu

Vrlo precizni instrumenti za brzo određivanje sadržaja vode u kori, blanjevini, piljevini, peletima i sl. Pogodan je za primjenu u pripremi goriva za energane koje koriste bio masu i sl.

Da biste izbjegli vrlo skupe pogreške zbog pogrešne razine vlage, morate provjeriti vlažnost materijala u procesu proizvodnje i obrade kako bi vam pružila priliku poduzeti odgovarajuće mjere na vrijeme.

Možete mjeriti vlagu kore, drvenih peleta, drvene strugotine i piljevine i sl.

KATEGORIJA