Data logger

Data logger je elektronički uređaj koji bilježi podatke (temperatura zraka, vlaga zraka, tlak zraka i dr.) tokom vremena. Dizajniran je na način da te podatke prikuplja bilo s ugrađenim instrumentima ili putem senzora.To su uglavnom mali, prijenosni uređaji koji se napajaju preko baterija, a opremljeni su mikroprocesorom, internom memorijom za pohranu podataka te senzorima. Neki od tih uređaja rade preko računalnih programa te se analiza podataka koje prikupljaju prikazuje putem računala dok se neki koriste kao samostalni uređaji jer imaju lokalno sučelje (tipkovnica,LCD).

17 proizvoda

Data logger

Data logger je elektronički uređaj koji bilježi podatke (temperatura zraka, vlaga zraka, tlak zraka i dr.) tokom vremena. Dizajniran je na način da te podatke prikuplja bilo s ugrađenim instrumentima ili putem senzora.To su uglavnom mali, prijenosni uređaji koji se napajaju preko baterija, a opremljeni su mikroprocesorom, internom memorijom za pohranu podataka te senzorima. Neki od tih uređaja rade preko računalnih programa te se analiza podataka koje prikupljaju prikazuje putem računala dok se neki koriste kao samostalni uređaji jer imaju lokalno sučelje (tipkovnica,LCD).

KATEGORIJA

17 proizvoda