Penetrometar ručni

Penetrometar ručni

SKU: 1610 Kategorija:
Na upit
Sve cijene su izražene u eurima i s uračunatim PDV-om.
Dodaj u upit za ponudu

Penetrometri ručni za utvrđivanje čvrstoće ploda, odnosno stupanj zrelosti osnovan na čvrstoći.

Ovaj malen, ali praktičan uređaj savršen je za utvrđivanje optimalne zrelosti voća kako bi se odredilo najbolje vrijeme branja, te za kontrolu očuvanja čvrstoće i kvalitete voća za vrijeme dok je uskladišteno u hladnjači. Mjeri pritisak koji je potreban da se sonda odgovarajuće veličine ubode u meso ploda. 

Priprema uzoraka

Otprilike deset dana prije predviđenog vremena za branje napravite kontrolu zrelosti ploda, te ponovite kontrolu svakih 6-7 dana za zimsko jezgričasto voće, te svakih 2-3 dana za ljetno jezgričasto voće. Uzimajte uzorke sa nekoliko različitih voćaka i na različitim mjestima na svakoj od voćaka, budući da će slučajan uzorak biti bolji pokazatelj od većine (metoda slučajnog uzorka).

Najoptimalniji uzorak bio bi onaj od 15-20 plodova; na svakom plodu treba raditi 2 izmjere sa oba dvije strane, te u sredini ploda, nakon što se ukloni 1/2-3/4 kore ploda.

Ručno mjerenje

Plod stavite na čvrstu podlogu (stol), penetrometar držite između palca i kažiprsta desne ruke, pritisnite gumb na ručici, namjestite sondu uz plod i pritisnite malo jače sve dok vrh sonde ne uđe u plod. Vrlo je važno da penetracija bude polagana (cca 3 sekunde). Grubi pokreti i nagli pritisak mogu osujetiti mjerenje i utjecati na rezultate mjerenja. Kako bi izbjegli greške i osigurali laganu penetraciju sonde, ruka mora biti namještena u stabilan i čvrst  položaj, odnosno naslonjena na stol.

Kontrola kalibracije

Uređaj će dugo vremena raditi precizno bez ikakve kontrole. Međutim, u slučaju da nije tako, stavite sondu na testiranje tako da je tretirate kao „uzorak“ (isti postupak kao da testirate uzorak ploda).

U  slučaju da je uređaj ne pokazuje točan rezultat, odšarafite prsten broj 1, zatim skinite ili dodajte jedan ili više prstenova (prsten broj 5 na sličici) koji reguliraju točnost,  te ponovite postupak kalibracije.

Dodatne informacije

Masa (g)