Nitratni dušik (NO3-N) ili nitrat (NO3-) u stočnoj hrani

svi 9, 2018

Prilikom ispitivanja nitrata u sijenu ili kukuruznim stabljikama važno je znati razliku između nitrata i nitratnog dušika.

Prilikom ispitivanja nitrata u sijenu ili kukuruznim stabljikama važno je znati razliku između nitrata i nitratnog dušika. Razni laboratoriji i metode ispitivanja razlikuju se po prikazivanju rezultata.

Kada je direktno prikazana koncentracija nitrata, misli se na nitratne ione čija je kemijska formula NO3. Većina laboratorija i savjetnika reći će da je koncentracija od 9000 ppm zabrinjavajuća i moguće je toksično djelovanje.

Nekim drugim metodama ispitivanja dobiti ćemo količinu dušika unutar nitratnog iona, tj. količinu nitratnog dušika kemijske formule NO3-N. Dušik čini oko 22.6% nitratnog iona stoga je potrebna puno manja količina nitratnog dušika nego nitratnog iona da se postigne isti učinak i zabrinjavajuća koncentracija je već od 2000 ppm.

Moguće je izračunati koncentraciju nitratnog dušika ako je poznata koncentracija nitrata i obratno prema sljedećoj formuli:

nitrat = nitratni dušik x 4.43

nitratni dušik = nitrat x 0.226

​Izvor:   The University of Nebraska–Lincoln

NAJNOVIJE