HI84502 Mini titrator za određivanje ukupnih kiselina u vinu

10371 HI84502 Mini titrator za određivanje ukupnih kiselina u vinu

10371 HI84502 Mini titrator za određivanje ukupnih kiselina u vinu

Šifra:10371

Na upit Kn

+

HANNA automatski mini titrator za ukupnu kiselost vina, a može služiti i kao pH metar.
HANNA HI 84502 testira dva važžna parametra uz pomoć jednog instrumenta. Možže služžiti kao pH metar (do 3 kalibracijske točke) i kao titrator kako bi se provelo i mjerenje ukupnih kiselina.

Ukupne kiseline su mjera svih organskih i anorganskih kiselina u vinu. Raspon za ukupne kiseline u vinu je između 0.4 - 1.0 %. Međutim, većina ljudi vina od 1.0% kiselosti smatra da previše kiselim za piti, a od 0.4% premalo kiselim. Također, vino čija je kiselost bližže 0.4% ima veću mogućnost da se pokvari. Kiselost većine crvenih vina je oko 0.6%, a bijelih između 0.7-0.8%. Ukupna kiselost se mjeri u g/L vinske kiseline, jer je vinska kiselina najdominantnija kiselina u vinu.

Značajke:
 • visoko razvijen sustav titranja za pristupačnu cijenu
 • rezultati prikazani u g/L kao vinska kiselina
 • pH/mV metar
 • temperaturna kompenzacija
 • precizno doziranje pomoću pumpe
 • automatska kontrola brzine miješalice
 • CAL Check ™
 • pH elektroda
 • grafički način rada / izvoz podataka
 • GLP (dobra laboratorijska praksa)
 • testiranje uzoraka u visokom i u niskom rasponu
 • jednostavan za korištenje


Brzina pumpe 10 mL/min

Brzina miješanja 700 rpm

pH Kalibracija - u jednoj, dvije ili tri točke uz četiri dostupna pufera (4.01,7.01, 8.20, 10.01)