Blog

Prepoznajte zbijenost tla

Zbijenost tla je promjena strukure tla - poveća se gustoća i smanji poroznost. Nastaje opterećenjem tla. Najčešće tabanom pluga i tanjurače. Što je sustav uzgoja biljaka intenzivniji to je zbijanje tla izraženije.

Nitratni dušik (NO3-N) ili nitrat (NO3-) u stočnoj hrani

Prilikom ispitivanja nitrata u sijenu ili kukuruznim stabljikama važno je znati razliku između nitrata i nitratnog dušika.

Priča o pH - zanimljivosti

Kako je pH dospio u Hollywood, može li želudac probaviti samog sebe, zakiseljava li kiseli limun organizam? O tome i još nekim zanimljivostima čitajte u nastavku.

Priča o pH

Postoje brojne publikacije za stručnjake o kompleksnom pojmu pH. Ovo je priča o pH za nestručnjake napisana jednostavnim jezikom. Nadamo se da ćete nakon što ju pročitate razumjeti što je pH i kako utječe na naše živote.

Akrilamid - kancerogena tvar u prženoj hrani

Akrilamid je štetna tvar koja nastaje u procesima pripreme pržene hrane i povećava rizik oboljenja od raka. Na temelju novih spoznaja donesena je Uredba Komisije (EU) o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani čiji je cilj osigurati visok stupanj zaštite potrošaća s obzirom na sigurnost hrane.

Mjerenje nitrata u tlu za određivanje biljkama dostupnog dušika

Koncentracija nitrata u tlu je dobar indikator biljkama dostupnog dušika. Potrebna koncentracija nitratnog dušika (NO3-N) u tlu varira s obzirom na usjev, no općenito je poželjan raspon 10–50 mg/kg.

Mjerenje pH u biljnim tkivima

Optimalna pH vrijednost od 6.4 u biljnim tkivima će potaknuti zdravi rast te spriječiti insekte i bolesti. Da bi se izmjerila pH vrijednost potrebno je istisnuti biljni sok zrelog lišća prešom za češnjak i staviti na senzor LAQUAtwin pH mjerača.

Određivanje koncentracije hranjivih tvari u otopinama tla i biljnim sokovima rajčice

Određivanje koncentracije hranjivih tvari u otopinama tla i biljnim sokovima rajčice

Što je ORP (Oksidacijsko Redukcijski Potencijal) i zbog čega je važan.

ORP je izraz koji se često koristi u obradi vode i prehrambenoj industriji. ORP označava oksidacijsko-redukcijski potencijal, tj. to je mjera čistoće vode i njezine sposobnosti da razgrađuje kontaminante.Raspon vrijednosti ORP-a je od -2000 do +2000, a mjerna jedinica je milivolt (mV). Budući da je ozon oksidant, zanimaju nas samo pozitivne razine ORP-a (iznad 0 mV).

Optimalna pravila prženja

Želite li sačuvati kvalitetu pržene hrane i smanjiti troškove? Ovih 12 jednostavnih koraka pomoći će vam da zadovoljite svoje klijente i osigurate uspjeh!